Bronislav Kozák    Reiki mistr / učitel

  Menu
  Reklama
Reiki Seznam - Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki
Zakázkový internetový obchod
Spolek Kováři Olomouckého Kraje
www.reiki-cz.com  

Mikroakupunktura


MIKROAKUPUNKTURA

Mikroakupunktura nebo svépomoc reflexologii nohou. Na Mezinárodním sympoziu o akupunktuře v New Yorku v roce 1975 předložila Společnost pro výzkum akupunktury studii o mikroakupunktuře.

Co je to mikroakupunktura? To je teorie, že všechny reflexy lidského organismu a meridiánů (energetických drah) se opakují na jednotlivých orgánech jako je ucho, chodidlo, ruka, břicho, záda, paže, nohy, krk, hlava, obličej, nos, sítnice, jazyk a zápěstí.

V této příručce Vám předkládáme dva příklady mikroakupunktury - chodidlo a ruku.

Tyto dva mikrosystémy se hodí pro bodovou masáž a jsou rovnocenné s jinými systémy bodové masáže. Zejména chodidlo se dobře osvědčilo v našich podmínkách a četní autoři akupresury - bodové masáže jej doporučuji jako doplňkový systém.

Dále, jako ukázky bez návodu uvádíme akupresuru - bodovou masáž ruky, komplexní nohy a akupunkturu ucha podle neúplné čínské dokumentace.

Klikací obrázek s popisem jednotlivých bodů 2 epifýza 1 hlava a sinusy 3 hypofýza 3 hypofýza 2 epifýza 1 hlava a sinusy 4 migréna 4 migréna 6 krk 6 krk 5 štítná žláza a hlasivky 5 štítná žláza a hlasivky 20 uši 20 uši 4 migréna 4 migréna 19 paže, ruce a ramena 19 paže, ruce a ramena 21 plíce a bronchie 21 plíce a bronchie 8 štítná žláza 9 příštítná tělíska 10 koleno 9 příštítná tělíska 10 koleno 11 ledviny 11 ledviny 22 játra 23 žlučník 32 srdce 33 slezina 12 žaludek a solar plexus 12 žaludek a solar plexus 13 slinivka 13 slinivka 24 nadledvinky 24 nadledvinky 11 ledviny 11 ledviny 25 tlusté střevo 25 tlusté střevo 14 močový měchýř 14 močový měchýř 15 močovod 26 slepé střevo 16 trojklaný nerv 16 trojklaný nerv 28 tenké střevo, vnitřnosti 28 tenké střevo, vnitřnosti 34 zánět, energie 34 zánět, energie 27 kyčel 27 kyčel 29 koleno 29 koleno 30 lýtka 30 lýtka 31 ischias 31 ischias 17 hemeroidy a konečník 17 hemeroidy a konečník 7 záda 7 záda 18 oči 18 oči

1

hlava a sinusy

21

plíce a bronchie

2

epifýza

22

játra

3

hypofýza

23

žlučník

4

migréna

24

nadledvinky

5

štítná žláza a hlasivky

25

tlusté střevo

6

krk

26

slepé střevo

7

záda

27

kyčel

8

štítná žláza

28

tenké střevo, vnitřnosti

9

příštítná tělíska

29

koleno

10

koleno

30

lýtka

11

ledviny

31

ischias

12

žaludek a solar plexus

32

srdce

13

slinivka

33

slezina

14

močový měchýř

34

zánět, energie

15

močovod

35

dna, prostata, koleno

16

trojklaný nerv

36

dýchání, slezina, slinivka

17

hemeroidy a konečník

37

oči, lymfatické žlázy

18

oči

38

prostata, vaječník

19

paže, ruce a ramena

39

prostata, penis, děloha

20

uši

40

prostata, trojklaný nerv

 

Klikací obrázek s popisem jednotlivých bodů dna, prostata, koleno zánět, energie dýchání, slezina, slinivka prostata, penis, děloha prostata, vaječník oči, lymfatické žlázy prostata, trojklaný nerv močový měchýř oči, lymfatické žlázy

Mildred Carter: SVÉPOMOC REFLEXOLOGIÍ NOHOU

Reflexologie je založena na poznatku, že ze všech žláz a orgánů vedou nervy celým tělem a mají vývody ve šlapkách a tam jsou také rozeznatelné a nahmatatelné, Dr. W. F. Fitzgerald touto metodou léčil již v roce 1913. (Popisy a návody těchto metod jsou mj. také obsaženy ve spisech indických a čínských, starých několik tisíciletí.) Tvar šlapky podle autora odpovídá v hrubých rysech tvaru lidského těla (palec znázorňuje hlavu ...) a podle rozmístění v těle jsou orgány rozmístěny i na ploše šlapek. Je-li některý orgán na obou stranách těla, je možno jeho reflex nahmatat na obou šlapkách. Je-li jenom na jedné straně, i jeho reflex je jen na příslušné noze. Pravá noha je jen pro pravou polovinu těla, levá pro levou. Domníváme-li se, že některý orgán je nemocný, zmáčkneme příslušné místo prstem (nejlépe palcem pravé ruky) nebo nějakým předmětem s kulatým koncem (například tužka s gumičkou na konci). Je-li některý orgán nemocen, reaguje na stisk příslušného místa na šlapce bolestí nebo píchnutím. Nemocné orgány, tj. jejich vývody na šlapkách, masírujeme tak, že je mačkáme a zvolna zase povolíme, asi jako tlačítko elektrického zvonku. Obvykle bolest po několika minutách masáže slábne a někdy úplně mizí. Dobrá je přirozená masáž, tj. chůze naboso po nerovném terénu, nejlépe po orosené trávě. Přitom dochází k průběžnému masírováni celé šlapky, tudíž všech orgánů.

Masážní techniky jednotlivých orgánů

Trvání masáže nemá prvních pár dnů překročit 10 minut, později je možno ji prodlužovat. POZOR! Játra a ledviny se smí masírovat jen velmi krátce.

3 Žláza hypofýzy - je to hlavní žláza, která ovládá ostatní žlázy i orgány. Mocně ovlivňuje tělesné i duševní zdraví. Ošetřujeme ji při angíně, bolení hlavy, cukrovce, epilepsii, horečce, migréně a únavě současně s reflexy močového měchýře, pohlavních orgánů, slinivky a žaludku.

2 Žláza šišinky - je závislá na žláze hypofýzy, ovlivňuje vývoj člověka v pubertě i funkci ostatních orgánů.

8 Štítná žláza - její poruchy zaviňují obezitu nebo přílišnou hubenost, vysoký krevní tlak, ledvinové potíže.

9 Příštítná tělíska - jsou malé žlázy uvnitř štítné žlázy. Při masáži je třeba přitlačit poněkud silněji než obvykle.

24 Adrenální žlázy, ledviny a nadledvinky - masírujeme velmi opatrně, zpočátku velmi krátce. Špatná funkce ledviny někdy může byt způsobena nervovými potížemi, a proto při zjištění ledvinových potíží dobře promasírujeme i solar plexus. Špatné fungující ledviny dále zhoršují zrak, působí bolení hlavy, krku. Při ledvinových kamenech masírujeme několikrát místo (sem a tam), kde je na nákresu naznačeno spojení ledvin s močovým měchýřem. Tím se upevní tato trubice a ledvinové kameny mohou být snadněji vylučovány.

13 Slinivka břišní, slezina - slinivka je velmi citlivý orgán, masírujeme velmi opatrně a musíme jí věnovat mimořádnou péči. V případě cukrovky vyzkoušíme reflexy ostatních žláz, hlavně hypofýzy a štítné žlázy. Slezinu (na levé noze) masírujeme v případě anemie.

38 - 40 Pohlavní žlázy a orgány - jejich funkce jsou závislé na dobré funkci hypofýzy. Při masáži jsou tyto reflexy velmi citlivé již při doteku prstů. V místě označeném jako reflex pohlavních orgánů je zároveň reflex i pro další části těla jako prostatu, konečník aj. Tyto reflexy nelze rozlišit, neboť jsou téměř na jednom místě. Je-li toto místo citlivé na stisknutí, masírujeme bez ohledu, na to, který z orgánů způsobil signalizaci. Těhotné ženy si také mohou masírovat nohy, ale jen velmi krátce (asi 2-3 vteřiny na jednotlivé orgány).

37 Lymfatické žlázy - jsou nahmatatelné na přední části nohy nad kotníkem a nártem.

18 Oční reflexy - jsou pod 2. a 3. prstem na každé noze. Podle autora je mnoho očních potíží zaviněno bolením hlavy, špatnou funkci ledviny. Je třeba i tyto reflexy masírovat.

20 Ušní reflexy - jsou pod 4. a 5. prstem každé nohy. l na potíže s ušima může mít vliv častá bolest hlavy.

7 Záda - tento reflex masírujeme zpočátku krátce, po několika dnech se může masáž prodloužit neomezeně. Masírujeme tak dlouho až bolest a citlivost pomine

21 Plíce, bronchitis - masáž začínáme pod palcem na místě, kde začíná krk, abychom působili i na hlasivky a postupujeme pode všemi prsty směrem k okraji nohy a zpět.

12 Žaludek - tento reflex v sobě zahrnuje i reflexy pro solar plexus a bránici. Má-li nemocná osoba žaludeční vředy, je třeba masírovat též reflexy hypofýzy a adrenálních žláz (nadledvinky). Solar plexus masírujeme tak, že zvolna stiskneme místo ve středu šlapky, zároveň zvolna vdechujeme. Chvíli podržíme, pomalu vypouštíme dech a povolíme i stlačené místo. Opakujeme. Nejlepší je, můžeme-li masírovat obě nohy zároveň.

22 Játra, žlučník - masírujeme obzvláště opatrné. Poprvé jen několik vteřin, pak jeden den vynecháme, další den masírujeme opět velmi krátce, zase jeden den vynecháme. Po třetí masáži se může dostavit průjem.

32 Srdce - najdeme-li citlivé místo v kterékoliv části vyznačené pro srdeční reflex, musíme tento reflex promasírovat celý. Při angíně pectoris masírujeme srdce i plíce. Bolest jde až do rukou, ramene a je silná. Spolu s těmi orgány masírujeme reflex u kořene 4. a 5. prstu.

26 Slepé střevo - ileocecální chlopeň - ileoceoální chlopeň je přechod z tenkého střeva do tlustého a slepého. Masírujeme tento reflex chvíli, pak masírujeme další místa a po chvíli se k němu vrátíme. Masáž této části nohy pomáhá při některých bolestech hlavy stejně jako masáž střev.

28 Tenké střevo, vnitřnosti - celé promasírujeme.

25 Tlusté střevo - masáž začneme od reflexu pro slepé střevo a iloeceoální chlopeň na pravé noze u venkovní hrany a postupujeme středem nohy k opačnému kraji vnitřní hrany nohy. Několikrát promasírujeme tímto směrem, pak masírujeme levou nohu opět ve směru potravy - od prostředku nohy (vnitřní hrany) k vnějšímu kraji.

14 Močový měchýř - reflex je na stejném mistě jako pro prostatu, dolní části páteře a také konečník. Pozor! V případě krvavé moče se necháme vyšetřit lékařem, je-li močový měchýř nemocný, prošetříme také reflexy pro žlázu hypofýzy, žlázy adrenální a štítnou žlázu.

39 - 40 Prostata - reflex je stejný jak pro prostatu tak i pro konečník.

17 Hemeroidy — masáž bývá bolestivá. Zároveň masírujeme část zezadu nad patou. Při masáži máme nohu co nejvíce ohnutou (přes druhou nohu), po několika hmatech nohu natáhneme jak nejdále to jde, znovu ohneme a pokračujeme v masáži - opakovat.

16 Trojklaný nerv - zároveň s ním je dobré masírovat nerv pro záda. Reflex v patě pro trojklaný nerv je poněkud hlouběji uložen. Tato masáž pomáhá i proti bolení nohou.

3 Angína - nahmatáme reflex na vnitřní straně palce (mezi palcem a dalším prstem) skoro u kořene. Je-li horečka, masírujeme i reflex hypofýzy, pak velmi krátce plíce, bronchitis a nadledvinky s ledvinami. Další masáž se nedoporučuje, neboť tělo má dost práce s vyléčením nemoci (nachlazením v tomto případě), není radno je zatěžovat zbavováním se dalších nemocí, které mohou počkat. Pouze srdce a slinivku můžeme velmi krátce masírovat.

Reflex pro šedou kůru mozkovou - je také na vnitřní straně palce. Tento reflex je možno masírovat tak dlouho, až bolest pomine. Většinou stačí jedna masáž (jako u angíny).

4 Bolesti hlavy a migréna - zvolna otáčíme palcem ze strany na stranu, až jde zlehka. Masírujeme reflex pro hypofýzu, šišinku, pak prohmatáme celý palec a citlivá místa masírujeme také. Při migréně masírujeme reflex mezi palcem a 2. prstem, přímo u kořene, u kořene 2. prstu, dále místo mezi 3. a 4. prstem a jejich kořene, ileocecální kohout, tlusté a tenké střevo. Někdy jsou bolesti hlavy zaviněny špatným žaludkem nebo jaterními či zlatníkovými potížemi. .Tato místa masírujeme i v případě slabosti zraku. (Na palci u nehtu je reflex pro zadní část hlavy a zuby - toto místo masírujeme v případě mrtvice.)

28, 25, 22 Křečové žíly - masírujeme střeva a játra. Tato masáž pomáhá proti bolení nohou

24, 3 Epilepsie - bývá zaviněna špatnou funkcí štítné, paraštitné a adrenální žlázy a žlázy hypofýzy.

35 Masáž proti únavě - nemá trvat více než 5 minut celkem. Masírujeme žlázu hypofýzy, pak otočíme několikrát palcem od nohy. Večer je třeba mýt si nohy teplou vodou a mýdlem. Masáž je dobré provádět před spaním až na masáž proti únavě.

   <<< Předchozí
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Další >>>   

Použito z knihy: Akupresura, M. Landa, OKC SM - NOVÝ JIČÍN 1990


Rychlý kontakt: Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín | mobil: 608 867 794, e-mail: reiki@reiki-cz.com

Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....). Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu 'Seznam a katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody optimalizace PageRank.cz TOPlist Statistiky pro Reiki-cz.com SEO Rozcestník Portál Olomouc - informační portál města
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.
Bronislav Kozák, 2002 - 2019