Bronislav Kozák    Reiki mistr / učitel

  Menu
  Reklama
Reiki Seznam - Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki
Zakázkový internetový obchod
Spolek Kováři Olomouckého Kraje
www.reiki-cz.com  

Herbář on-line - Mák setý

MÁK SETÝ

Makovité

Papaver somniferum L.
Papaveraceae

MÁK SETÝ  
Jedovatá, jednoletá bylina, lysá, ojíněná, 50 - 100 cm vys, bíle mléčící. Lodyha je většinou jednoduchá, přímá. Listy jsou střídavé, dol. krátce řapíkaté, ostatní objímavé, s podlouhle vejčitou, ± peřenolaločnou až hrubě zubatou čepelí a s ostře pilovitými laloky. Květy jsou jednotlivé, na dl. stopkách, koncové, obojaké, s dvoučetnými a volnými obaly, v Ø až 10 cm, před rozkvětem nicí. Kališní lístky jsou 2, lysé a prchavé, korunní (2 + 2) se zmuchlanou vernací, přiokrouhlé, bílé, růžové nebo fialové, dole s tmavou skvrnou. Tyčinky jsou četné, se ztloustlými nitkami a modrozelenými prašníky. Semeník je svrchní, synkarpický, z 10 (5 - 18) plodolistů, ± kulovitý a neúplně přehrádkovaný. Čnělka chybí a blizna je terčovitá, hluboce laločnatá, s laloky v počtu plodolistů. Plodem je tobolka (makovice), ± obvejcovitá až kulovitá, lysá, na krátkém gynoforu, trvale uzavřená (máky ”slepáky”) nebo se otvírající dírami mezi paprsky blizny (máky ”hleďáky”). Semena jsou velmi četná, drobná, ledvinitá, s šedomodrým, tmavošedým, světle šedým až špinavě bílým, síťnatě doličkatým osemením a s olejnatým endospermem.

VI.-VlIl. V ČSSR se pěstuje roztr. až dosti hoj. v nižších polohách, zejména na vápnitých půdách pro olejnatá semena. Mák se pěstuje především v Eurasii z mírného pásu do subtropů (tam převážně máky pro získání opia). Za výchozí typ kulturního m. setého se zpravidla pokládá západo-středomořský m. štětinkatý (P. setigerum). Semena máku byla nalezena v evropských neolitických kolových stavbách a také ve čtvrtohorních tutěch v již. Francii a již. Španělsku. M. setý je značně proměnlivý (zajisté také vlivem šlechtěni), existuje mnoho kultivarů. U nás byly vyšlechtěny kultivary cv. Hanácký Modrý a cv. Amarin a nové kultivary se připravují. Narkotické vlastnosti mléčné šťávy makových rostlin znali obyvatelé Asie, Mezopotámie i Řecka (nikoli však Egypta) už ve starověku. - Drogou je zaschlá, zprvu bílá, později tmavnoucí lepkavá mléčná šťáva vytékající z nářezů nezralých zelených tobolek a příští dny seškrabovaná, brzo tuhnoucí a tmavnoucí - tzv. surové opium (Opium crudum). Opium je výchozí surovina pro izolaci terapeuticky významných alkaloidů, především morfinu, kodeinu a papaverinu. Kultury máku, výhradně k produkci opia, jsou především v Jugoslávii, Turecku, Íránu, Indii, SSSR, Číně a v poslední době v Tasmánii. Jedná se převážně o bělosemenné kultivary ”slepáků”. V posledním desetiletí překročila světová výroba opia 1 milión kilogramů a stále stoupá, nikoli jen pro potřeby lékařů, nýbrž především (vzdor všem úředním zákrokům a to i ze strany OSN) pro vzrůstající narkomanii (návyk na morfin a jeho deriváty a kouřeni opia). Z jedné makovice se získá ± 0,05 g, z 1 ha až 50 kg surového opia. Opium se tvaruje do bochníčků, obaluje se makovými listy a takto či jinak upravené se předává k dalšímu zpracování, tj. izolaci alkaloidů nebo ke složité nezákonné přípravě tzv. ”čandu” - opia ke kouření. Pro nás i další státy vyrábějící čisté opiové alkaloidy má vzrůstající význam makovina (Fructus papaveris), tj. prázdné makovice po vyklepání zralých semen. Makovina obsahuje 0,3 až 1,2% alkaloidů. V r. 1980 již víc než třetina světové produkce morfinu pocházela z makoviny. Omezování světové produkce opia, ale zároveň vyšší spotřeba kodeinu, vyvolaly snahu najít mák, který by neposkytoval morfin, nýbrž např. tebain, z něhož by se dal kodein vyrobit. Tuto možnost dává vytrvalý m. listenatý (P. bracteatum), původem z Orientu, který je dnes v popředí zájmu jako nová, nadějná surovina. Surové opium obsahuje asi 30% terapeuticky významných alkaloidů. Bylo jich izolováno víc než 40, pro lékařství jsou důležité morfin, kodein, papaverin a pro průmysl ještě tebain. Dříve používaný výtažek nebo tinktura z opia nebo práškované opium byly nahrazeny téměř úplně čistými alkaloidy.

Morfin a jeho deriváty jsou dosud nepřekonaná centrálně působící analgetika, mírnící nebo na čas odstraňující nadměrné bolesti při těžkých poraněních, rakovině, žlučníkových a ledvinových kolikách. Ve vyšších dávkách působí hypnoticky a narkoticky. Některé deriváty morfinu, např. heroin, jsou neblaze proslulá návyková narkotika. Větši část morfinu se metylací zpracovává na kodein, spolehlivě tišící úporný kašel, především ale zvyšující analgetický účinek ve složených přípravcích proti bolestem. Papaverin je alkaloid protikřečový, uvolňující křeče hladkých svalů. Užívá se při záchvatech a bolestech zažívacího ústroji, např. žaludečních křečích.


Použitá literatura: Atlas léčivých rostlin, Doc. RNDr. Václav Jirásek, CSc., RNDr. PhMr. František Starý, CSc. Vydalo Státní pedagogické nakladatelství n.p. v Praze roku 1989 jako svou publikaci č. 6-82-33/2

<<< Zpět na obsah


Rychlý kontakt: Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín | mobil: 608 867 794, e-mail: reiki@reiki-cz.com

Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....). Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu 'Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody optimalizace PageRank.cz TOPlist Statistiky pro Reiki-cz.com SEO Rozcestník Portál Olomouc - informační portál města
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.
Bronislav Kozák, 2002 - 2019