Bronislav Kozák    Reiki mistr / učitel

  Menu
  Reklama
Reiki Seznam - Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki
Zakázkový internetový obchod
Spolek Kováři Olomouckého Kraje
www.reiki-cz.com  

Herbář on-line - Konopice pýřitá

KONOPICE PÝŘITÁ

Hluchavkovité (pyskaté)

Galeopsis pubescens Bess.
Lamiaceae (Labiatae)

KONOPICE PÝŘITÁ  
Jednoletá bylina, s tenkou, čtyřhrannou, většinou větvenou, 20 - 50 cm vys., přitiskle pýřitou, často ± štětinatou lodyhou, na slabě ztloustlých uzlinách s nazpět odstálými bělavými až světle červenohnědými štětinami. Listy jsou křižmostojné, řapíkaté, s vejčitou až kopinatou, dole zaokrouhlenou až ± klínovitou, na okraji pilovitě zubatou, oboustranně pýřitou a často žláznatou čepelí. Květenství tvoři přetrhovaný lichoklas z hustokvětých lichopřeslenů po 6 - 16 květech v úžlabí hor, listů. Listence jsou dl. šídlovité. Květy jsou obojaké, souměrné, s pětičetnými, srostlými a ± pýřitými obaly. Kalich je trubkovitý, bledozelený nebo slabě načervenalý, se štětinovitými ušty a koruna dvoupyská, většinou nachová, řidčeji žlutavá nebo bělavá, s rovnou trubkou 2 - 3krát delší než kalich; hor. pysk je vyklenutý, vně ± huňatý, dol. trojlaločný, se 2 žlutými skvrnami po stranách střed, vpředu uťatého laloku a před jícnem do ústí koruny s dutým hrbolkem. Tyčinky jsou dvoumocné, vnější delší než vnitřní. Semeník je svrchní ze 2 plodolistů, dvoupouzdrý, při spodině se žláznatým prstencem, prodlouženým vpředu v medník.

Plodem jsou 4 vejcovitě čtyřhranné, vpředu zaoblené, hladké, šedohnědé tvrdky. VIl. - IX, V ČSSR dosti hoj.; světlé lesy, paseky, křoviny, živé ploty, u zdí a cest, řidčeji pole, úhory, pořiční štěrky a rumiště z nížiny do podhůří na otevřených stanovištích. Druh roste jako evropský endemit z jihových. Francie až do Rumunska, dále do střed, a jihozáp. oblasti evropské části SSSR a z Německa a Polska do střed. Itálie, Jugoslávie a Albánie; zavlečené v Nizozemí, Belgii a Lucembursku. - Drogou je listnatá, nepřekvetlá nať (Herba galeopsidis). Nepochází pouze z k. pyrite, nýbrž i z dalších našich zástupců rodu, z nichž je nejhojnější k. polní (G. tetrahit). Někdy se jako matečná rostlina drogy uvádí západoevropská konopička bledožlutá) (Dalanum segetum; bas. Galeopsis segetum) se sírově žlutými korunami a na hor. pysku s fialovou kresbou. U nás se vyskytuje jen zavlečené, hlav. s obilním osivem, a ojediněle zdomácňuje při okrajích poli a na rumištích v teplejších oblastech. Droga nesmi obsahovat zdřevnatělé přizemní části lodyh ani plody, které jsou známkou pozdního nesprávného sběru z překvetlých rostlin. Protože se droga snadno zapařuje, je nutno ji sušit co nejdřív po sběru či sklizni. Dosud je k. drogou převážně sběrovou, poněvadž je však v přírodě stále vzácnější, začínají se některé druhy pěstovat. Např. u nás byl vyšlechtěn výběrem z k. bledožluté hodnotný kultivar cv. Jantar. Výnosy jsou zatím kolísavé, pohybuji se do 30 q/ha. Droga je tmavozelená, pouze s velmi slabým pachem či bez pachu a chutná hořce slaně. Obsahové látky drogy nejsou zatím dokonale známé. Vedle nepatrného množství silice (do 0,1%) obsahuje glykosidicky vázané hořčiny, saponiny a významné množství kyseliny křemičité (až 1%). Doprovodnými látkami jsou organické kys. a cukry. Literatura uvádí jako obsahové látky i třísloviny, blíže neprozkoumané (6%?).

V lidovém léčitelství se droga doporučuje při plicních chorobách, zánětech hor. cest dýchacích a proti tuberkulóze. Využívá se i jako močopudný prostředek. Tyto indikace se opírají o obsah kys. křemičité v droze. To je i příčinou proč se mísí do čajových směsí s dalšími, kys. křemičitou obsahujícími léčivkami, např. s přesličkou, plicníkem a truskavcem. V dnešním lékařství se droga z k. používá v nálevu jako dobré expektorans (saponiny) a v kombinaci s jinými drogami i jako močopudný prostředek. Zatím však patři k léčivkám málo probádaným, Konopice se někdy uvádějí v seznamech jedovatých rostlin. Jedovatost se projevila např. v píci pro koně, v níž bylo nalezeno víc než 6% k. s vyzrálými plody. V laboratoři však nebyla Jedovatost prokázána. Není vyloučeno, že se může jednat o nežádoucí účinek bohatě zastoupené kys. křemičité podobně jako u přesličky. K. se používá v lékařství teprve od 18. stol. V minulém stol. byla zejména v Německu přeceněna při léčbě tuberkulózy. Hoj. se užívala jako čaj proti tuberkulóze (tzv. liberské koření).


Použitá literatura: Atlas léčivých rostlin, Doc. RNDr. Václav Jirásek, CSc., RNDr. PhMr. František Starý, CSc. Vydalo Státní pedagogické nakladatelství n.p. v Praze roku 1989 jako svou publikaci č. 6-82-33/2

<<< Zpět na obsah


Rychlý kontakt: Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín | mobil: 608 867 794, e-mail: reiki@reiki-cz.com

Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....). Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu 'Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody optimalizace PageRank.cz TOPlist Statistiky pro Reiki-cz.com SEO Rozcestník Portál Olomouc - informační portál města
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.
Bronislav Kozák, 2002 - 2019