Bronislav Kozák    Reiki mistr / učitel

  Menu
  Reklama
Reiki Seznam - Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki
Zakázkový internetový obchod
Spolek Kováři Olomouckého Kraje
www.reiki-cz.com  

Herbář on-line - Jmelí bílé

JMELÍ BÍLÉ

Ochmetovité

Viscum album L. s. l.
Loranthaceae

JMELÍ BÍLÉ  
Jedovatý keř, Ti dvoudomý, vždyzelený, hustě trsnatý, 20 - 50 cm vys., jako cizopasník v korunách některých stromů. Stonky jsou vidličnaté, oblé, snadno lámavé. Při spodině článků jsou 2 drobné listeny a na vrcholu článků vstřícné, ± přisedlé, podlouhle vejčité až kopinaté, tupé, klínovité, celokrajné a tlustě kožovité neopadavé listy bez palistů. Květy jsou drobné, jednopohlavné, s nerozlišeným obalem, obojí v mističkovité češuli v trojčetných vidlanech v rozsochách větví. Lístky okvětí po 2 - 3 ve dvou kruzích. Samčí květy mají tyčinky v počtu okvětních lístků. Střed. květ vidlanu zpravidla větši a šestičetný. Samici květy se spodním jednopouzdrým semeníkem, bez rozlišení semenic a vajíček, jen s 1 - 3 nezřetelnými zárodečnými vaky. Tvorby plodu se účastní i češule (lepkavý obal z viscinu). Uvnitř je tvrdý ”peckovitý” útvar (”semeno”) vznikající po oplozeni vaječné buňky z pletiva, obalujícího zárodečné vaky, v němž jsou 1 - 3 zárodky (klíčky). ”Plody” napodobující tvarem i velikosti hrachového zrna bobuli jsou zprvu zelené, pak bolavé až žlutavé.

O jejich rozšiřováni se starají ptáci. ”Semeno”, přichycené lepkavým obalem na větvi stromu, může na světle vyklíčit. Hypokotyl rostlinky proniká kuželovitou přídavkou kůrou větve hostitelského stromu až k jeho dřevu a vytvoří plochý útvar rostoucí mezi kůrou a dřevem a vyhánějící do dřeva četné přísavky, tzv. pohružováky (haustoria), jimiž čerpá z těla hostitele roztoky minerálních živin. Druhým rokem po odpadnutí zbytku ”semene” z vrcholového pupenu hypokotylu vyroste první dvojice vstřícných listů. Každoročně přibude jediný stonkový článek se 2 listy. II.-IV. V ČSSR dosti hoj.; na jedli, borovici, smrku a různých listnáčích z nížiny do podhůří, hlav. na starých až přestárlých stromech. Druh s. l. je rozšířen v Evropě asi k 50° s. z. s., v Před. Asii, na Kavkaze, v Himalájí a v jihových. a ve vých. Asii. Areál je však nesouvislý, v řadě oblasti jmelí chybí. Nověji se j. bílé člení na dva druhy, jejichž rozšíření je vázáno na příslušné hostitelské stromy. Na různých listnáčích (kromě buku a ořešáku) roste j. listnáčové (V: album s. str.) a na jehličnanech j. jehličnanové (V. laxum), přičemž jmelí z jedlí se poněkud liší od jmelí z borovic a modřínů. První z druhů chybí např. v Čechách v rozsáhlých oblastech. Diakritickými znaky druhů je ještě morfologie ”semen”, počet zárodků a barva ”plodů”. - Drogou jsou listnaté a ”bezplodé” konce mladých větévek obou druhů (Stipes et folium visci). Droga (výlučně sběrová) je žlutavě zelená až zelená, páchne zatuchle, nažlukle a chutná slizovitě hořce. Hlav. dodavatelem drogy jsou státy již., střed. a vých. Evropy. V poslední době se věnuje obsahovým látkám jmelí značná pozornost, protože některé prokázaly v pokusech protirakovinné účinky. Jsou to především viskotoxiny a lektiny. Viskotoxiny jsou polypeptidy složené ze 46 aminokyselin, lektiny jsou vesměs glykoproteiny schopné aglutinovat, tj. shlukovat červené krvinky. Jsou schopné podobně reagovat i s izolovanými nádorovými buňkami. Viskotoxiny jsou buněčné jedy se značnou místní dráždivostí, schopné vyvolat nekrózy. Protirakovinnou účinnost mají zmíněné lektiny. Jmelí obsahuje dále triterpenické kyseliny (oleanovou, ursulovou), acetylcholin, propionylcholin a glykosidicky vázané látky (např. siringin, pinit, kvebrachit).

V lidovém léčitelství i lékařství se jmelí pokládalo za prostředek ke sníženi vys. krevního tlaku a k úpravě srdečního rytmu. Doporučoval se při opatrném dávkováni vodný výluh drogy. Dnes se tato indikace mnohdy zpochybňuje. Hromadně vyráběné léčivé přípravky obsahující účinné látky z j. se doporučují (hlav. jako podkožní a nitrožilní injekce) při léčení specifických neuritid i artritid. Rovněž se používají u neoperovatelných nádorů nebo při pooperační terapii po vyjmutí nádoru. Nenávratné minulosti patři však léčení padoucnice, křečí a závrati výtažky z jmelí.

Budoucnost jeho účelného využití v lékařství, především v boji proti rakovině, je bezvýhradně vázána na výsledky dalšího všestranného chem. i farmakologického výzkumu. V úloze léčivky se objevuje již ve starověku. V důsledku neobvyklosti výskytu i růstu bylo hlav. v minulosti opředeno pověrami mnohem víc než kterákoli jiná léčivá rostlina. Také používáni j. jako symbolu vánoc je důsledkem těchto pověr.


Použitá literatura: Atlas léčivých rostlin, Doc. RNDr. Václav Jirásek, CSc., RNDr. PhMr. František Starý, CSc. Vydalo Státní pedagogické nakladatelství n.p. v Praze roku 1989 jako svou publikaci č. 6-82-33/2

<<< Zpět na obsah


Rychlý kontakt: Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín | mobil: 608 867 794, e-mail: reiki@reiki-cz.com

Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....). Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu 'Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody optimalizace PageRank.cz TOPlist Statistiky pro Reiki-cz.com SEO Rozcestník Portál Olomouc - informační portál města
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.
Bronislav Kozák, 2002 - 2019