Bronislav Kozák    Reiki mistr / učitel

  Menu
  Reklama
Reiki Seznam - Databáze Reiki mistrů a českých stránek o Reiki
Zakázkový internetový obchod
Spolek Kováři Olomouckého Kraje
www.reiki-cz.com  

Zajímavý článek o reiki z roku 1928

Časopis Sundav Mainichi, rok 1928Následující článek byl zveřejněn 4. března 1928 v “Sundav Mainichi", široce rozšířeném časopise. Sestavil jej pan Shou Matsui(1870-1933) jako odpověď na otázky čtenářů a zprostředkovává určitou představu o tehdejší medicíně. Pan Matsui se narodil v Miyazaki a v letech 1885 a 1886 pracoval pro noviny “Chuo" a “Hochi", dříve než se přiklonil k divadlu. Byl znám jako scénárista a učitel herectví, podstatnou měrou přispěl k tradičnímu japonskému divadlu kabuki a osobně se znal s velmi mnoha herci kabuki. Když studoval Reiki Ryoho u Chujira Hayashiho Sensei, přenesl své nadšení pro reiki na celou řadu herců, kteří se pak sami učili reiki.

Článek o Reiki

Jeho článek, který je na obrázku otištěn v japonském originálu, zní takto:

Rád bych vám odpověděl na vaše čtenářské dotazy:

Toto léčení, které dokáže vyléčit všechny typy obtíží, se označuje jako “Reiki Ryoho" a praktikuje ho exkluzivní skupina lidí. Jejich zakladatel nebo původce, dr. Mikao Usui (Sensei) zemřel před pár lety. Jeho žáci praktikují reiki nyní na svých vlastních klinikách a zasvěcují do Reiki Ryoho další zájemce. Bohužel dr. Usui se přes mimořádnou účinnost této formy léčení nestaral příliš o veřejné obeznamování s reiki, a proto i jeho žáci pochybují, zda mají dělat reiki reklamu. To má za následek, že reiki ještě není příliš známá metoda.Přesto bych chtěl udělat něco pro to, aby se stala známější a aby obyvatelstvu pomáhala ve větším rozsahu. Cítím se být zejména zavázán odpovědět na otázky, které položily “Daimai Tonichi", velmi rozšířené noviny. Tím chci zabránit tomu, aby žurnalisté a čtenáři považovali Reiki Ryoho za podvod nebo pouhé kouzlo, protože přívrženci Reiki Ryoho tvrdí, že o tom nebudou nic říkat, jelikož nechtějí své metody veřejně představovat. Když se veřejně tvrdí, že reiki může vyléčit každou nemoc, mohli by pro případ, že někomu nebylo pomoženo, lidé možná říkat, že přívrženci reiki nechtěli převzít žádnou zodpovědnost. Beru však toto riziko a zodpovědnost na sebe, abych mohl publikovat pravdu o reiki. Kvůli reiki a pro blaho lidí, kteří nejsou zdraví, prostě nemohu déle mlčet. Když píšu tato slova, jednám sám, a protože to nemá nic společného s jinými praktikujícími reiki, přebírám také pouze já sám zodpovědnost za tato tvrzení. Já sám jsem byl natolik nadšený touto léčbou, že jsem se už nemohl soustředit na svou práci scénáristy od té doby, co jsem se poprvé učil reiki. Když budu moci úspěšně propagovat a uskuteční se můj cíl ideálního světa, bude japonský lid mnohem šťastnější - ba ještě víc, lidé na celém světě budou naprosto zdraví. Chtěl bych prostě každého seznámit s touto podivuhodnou věcí!


Z tohoto článku lze vyčíst, že pan Matsui byl zklamán postojem Usuiho Sensei a Hayashiho Sensei, co se týká propagace reiki. Přes její účinnost nechtěl Usui Sensei reiki propagovat a zastával názor, že by se měla předávat jen ústně pro ty, kteří ji plně a zcela pochopí a úspěšně aplikují. Autentické věci se nemusí vytrubovat do světa, a proto se reiki od té doby šířila podobným způsobem.

Následující úsek článku se týká Hayashiho Sensei:

Reiki Ryoho byla založena před více než deseti lety, ale je jen málo klinik, které nabízejí ošetření reiki. Do reiki mě zasvětil Chujiro Hayashi, horlivý, dobrosrdečný kapitán u námořnictva, který vypadá, jako by byl rozený praktikující reiki. Hayashi Sensei léčí dopoledne pacienty pomocí reiki a pět dnů v měsíci vede semináře, aby dával zasvěcení reiki.

Problém spočívá ovšem v tom, že existuje celá řada jiných léčebných technik, (které se zdají být podvodem) a které mají ve svém jménu čínský písemný znak “ rei", takže reiki se často nesprávně spojuje s takovými sektami. Přesto není Hayashi Sensei ochoten o tom přímo mluvit, aby reiki odlišil od těchto seskupení. Domnívám se proto, že z tohoto důvodu se velkolepá metoda léčení reiki nepraktikuje tak často, jak by bylo nezbytné.

Chtěl bych objasnit, že reiki je skutečně jedinečná a nanejvýš úspěšná léčba na všechny potíže - přinejmenším pro ty, na které jsem kdy narazil. Budete se možná ptát, zda reiki umí pomoci i při psychologických problémech - umí! Má obdivuhodné výsledky při jakémkoli možném problému, jak vnitřním, tak vnějším, u poruch žaludku a střev, u vnějších zranění, popálenin, revmatických potíží a nervových zhroucení, abych uvedl jen několik příkladů. Krátce: Skutečně funguje, ať je problém jakýkoli!

Pan Matsui aplikoval reiki v rámci krátké doby u více než sta osob. Pokaždé, když byl svědkem neuvěřitelných výsledků, rostlo jeho přesvědčení o účinnosti. Dále píše o některých ze svých úspěchů:

Dovolte mi, abych místo teoretických vysvětlení podal nyní praktické příklady:

Jeden nepříliš dávný příklad se týká čtyřletého děvčátka, které ke mě přivedl jeho otec, protože se o mě doslechl ústní cestou. Malá dívka ztratila zrak na jednom oku a druhé oko bylo infikované. Navštívila velký počet lékařů, ale bylo jí řečeno, že se pro ni nedá nic udělat. Ve svém zoufalství přišli nakonec ke mě. Domníval jsem se, že problémy budou i v jiných oblastech těla, a proto jsem si celkově vyšetřil. Přitom jsem objevil, že onemocnění zapříčinilo problémy všude v těle - v žaludku, ve střevech, v nose a v ledvinách, ale viditelné symptomy se projevovaly v očích.

Dal jsem jí ošetření reiki a po pěti nebo šesti sezeních se zrak pomalu zase vracel zpátky; také ostatní příznaky se postupně zlepšovaly. Její obětavý otec vždy říkal, že by dal svůj vlastní zrak za to, aby dceři pomohl, a proto se rozhodl sám učit reiki, aby ji mohl i dále léčit.

]

Následující případ se odehrál v minulém prosinci. “Pan O", známý umělec, byl blízko smrti. Jeho lékař sdělil rodině, že má před sebou přibližně tři hodiny života. Když mě rodina o půlnoci kontaktovala, přešly už dvě hodiny z oněch tří. Moje žena a já jsme spěchali autem k jejich domu na předměstí Tokia. Cesta trvala půl druhé hodiny, a když jsme tam dojeli, čekali jeho příbuzní už netrpělivě u vstupní brány. Vyprávěli nám, že jako následek cévního onemocnění měl dotyčný srdeční infarkt. Ihned jsme položili ruce na jeho srdce a dávali jsme mu šest hodin v kuse reiki, aniž bychom mezitím vypili třeba jen doušek čaje. Poté nám jeho lékař řekl, že jeho srdeční tep, který byl povážlivě rychlý, se zase vrátil do bezpečného rytmu. Následující den se normalizovala i jeho teplota a puls zůstával při frekvenci asi 80. Chtěl bych zdůraznit, že není tak těžké pomocí léčení reiki srazit puls člověka během několika hodin ze 120 na 80.

]

Nesmíme zapomenout na pana Kichisaburo, který měl čtyři slavné lékaře, jež mu všichni řekli, že brzy zemře. Ale v posledním okamžiku, kdy už se s ním jeho rodina loučila, jsem byl na místě a pokusil jsem se ho zase přivolat zpět. Přežil!

Je nespočet báječných příběhů jako tyto. Skutečně na tom nebylo nic zázračného - tito lidé obdrželi praktickou léčbu, která aktivuje přirozený léčebný proces těla.

Nakonec pan Matsui vysvětluje, jak je jednoduché stát se praktikujícím reiki:

Jeden společný přítel mi představil pana Hayashiho a já jsem se rozhodl, že se od něj naučím reiki. Zaplatil jsem poměrně hodně peněz, abych byl zasvěcen. Jsou různé učební stupně - Shoden a Okuden jsou dva z nich. Naučil jsem se stupeň Shoden, jsem ale stále ještě začátečník, takže jsem dosud ještě nebyl připraven postoupit dál ke stupni Okuden. Neznám všechny jednotlivosti, ale zjistil jsem, že mezi žáky je určitá hierarchie. Zdálo se mi velmi zajímavé, že tito dobromyslní lidé jsou všichni příliš skromní, než aby chtěli byt slavní, a ze vytvořili takovou hierarchii a také že požadují za zasvěcení tolik peněz. Věřím ovšem, že by jim mělo být dovoleno prosazovat své vlastní zájmy, ale já sám se na to necítím, protože nemám svobodu vyjadřovat se o jednotlivostech zasvěcení a léčení. Podle mého názoru to znamená pro každého velkou ztrátu.

Mohu vám pouze sdělit, že i vy, když se budete učit reiki po dobu pět dní vždy půl druhé hodiny, budete schopni dávat jiným lidem léčení reiki. Někteří to umí už od prvního dne; je to skutečně snadné naučit se tomu. Všichni lidé mají podvědomí, které je během těchto pěti dnů skrze reiki aktivováno jako šestý smysl. Od toho okamžiku začíná léčení tím, že jen přiložíte své ruce na problematické oblasti těla. Nevěřím, že existuje jednodušší léčebná metoda než tato. Přeji si ji každému zpřístupnit - nejen bohatým. Bohužel mi to není dovoleno, protože lékařské předpisy zakazují nekonvenční léčbu. Chci se ovsem snažit o to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o této fantastické léčbě.

V té době představovala západní školská medicína hlavní zastoupený směr. Vyjma určitých východních forem terapie byly jiné léčebné způsoby považovány za porušení medicínského práva. Existovaly ještě další alternativní léčebné metody kromě reiki, ale většina z nich skončila, když praktikující uznávané východní léčebné způsoby informovali úřady o tom, že dochází k porušování medicínského práva. Reiki byla metoda zvlášť ohrožená, protože byla tak jednoduchá a efektivní; proto byla předávána dál jen ústně v kruzích, jimž se mohlo důvěřovat, že o tom nebudou mluvit s nesprávnou osobou. Tito lidé byli o její účinnosti natolik přesvědčeni, že byli ochotni zaplatit velmi mnoho peněz, aby se ji naučili. Jeden z nich, pan Matsui, podstoupil poměrně velké riziko, když zveřejnil účinky takového léčení.

Některé z tehdy vyloučených skupin se rozvinuly v náboženská seskupení a existují ještě i dnes. Jejich metody se proměnily od léčení v praxi náboženských modlitebních rituálů. Reiki přežila zjevně ve své původní formě, ale představy o alternativní medicíně zůstaly v dnešním Japonsku nezměněné.

Pan Matsui, který praktikoval reiki, napsal tento článek asi ve stejnou dobu, kdy se reiki učil Wasaburo Sugano, strýc Chiyoko. Jak článek pana Matsui, tak i příběh pana Sugana ilustrují, jak reiki začala být známá jako vysoce účinná léčba na všechny problémy.

Skupina Jikiden-Reiki dociluje i nadále účinných výsledků ve své léčbě a snaží se reiki aktivně podporovat. Tím bychom rádi přispěli k tomu, aby se realizoval sen pana Matsuiho o světě, v němž každý užitek může vyplývat z dobrého zdraví.

____________________________________________________
Použitá literatura: Frank Arjava Peter, Tadao Yamaguchi,Chujiro Hayashi, Reiki - Techniky dr. Hayashiho, Tradiční techniky zakladatele západního systému Reiki, Fontána 2003


Rychlý kontakt: Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín | mobil: 608 867 794, e-mail: reiki@reiki-cz.com

Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....). Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu 'Seznam a  katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody optimalizace PageRank.cz TOPlist Statistiky pro Reiki-cz.com SEO Rozcestník Portál Olomouc - informační portál města
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.
Bronislav Kozák, 2002 - 2019